woonhuis          woongebouw          werk          school          openbaar          stedenbouw

ruimtelijke studies in relatie tot nieuw aan te leggen Centrale As Friesland (Drachten - Dokkum).

één en ander in het kader van de MER.