woonhuis          woongebouw          werk          school          openbaar          stedenbouw

beeldstudies ter ondersteuning van revitalisering bedrijventerreinen in drie kernen van de gemeente Steenwijkerland


. i.s.m. Nieman Stedebouw Groningen